Systém Mirel a lokomotiva ŽSSK 350

Pokud něco nevíte, podívejte se nejdřív zde
Odpovědět
JuanMan
Příspěvky: 1
Registrován: pát 08. črc 2022 20:15:25

Systém Mirel a lokomotiva ŽSSK 350

Příspěvek od JuanMan »

Přátelé fóra:

Moje neznalost angličtiny a češtiny mi brání najít řešení (pokud existuje) na to, co se pro mě stalo problémem a výzvou. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl zaregistrovat se na této webové stránce a použít Překladač Google k tomu, abych vás oslovil.

Instaloval jsem několik českých tras (miluji jeho nastavení a děkuji jeho tvůrcům) a několik lokomotiv (díky také Roman a Hekl, mezi dalšími spolupracovníky těchto krásných modelů). Po přečtení doprovodné dokumentace se mi podařilo bez dalších problémů nastartovat všechny lokomotivy, ale mám vážný problém se systémem Mirel lokomotivy ŽSSK 350, protože tato lokomotiva neobsahuje dokumentaci (i když se mi ji daří nastartovat) a je využívána mimo jiné v činnosti Testovaci trat.

Ocenil bych jakoukoliv pomoc ohledně povelů pro použití systému Mirel na lokomotivě ŽSSK 350. Vím, že se používají klávesy +, - a Enter na numerické klávesnici, ale nemůžu nechat obrázek 40 zmizet na obrazovce Mirel kokpitu a lokomotiva se okamžitě zastaví (ukazuje zprávu NZ5 nebo podobně). Někdy postupuje o několik metrů, ale pak se rychlost zpomalí a lokomotiva se zastaví. :oops:

Díky předem a pozdrav ze Španělska.

Juan Manuel

-------------------------------------
English version
-------------------------------------

Friends of the forum:

My lack of knowledge of English and Czech prevents me from finding the solution (if there is one) to what has become a problem and a challenge for me. For that reason I have decided to register on this website and use Google Translate to address you.

I have installed several Czech routes (I love their setting and I thank their creators) and some locomotives (thanks also to Roman and Hekl, among other collaborators of those beautiful models). I have managed to start up all the locomotives without further problems after reading the accompanying documentation, but I have a serious problem with the Mirel system of the ŽSSK 350 locomotive, as this locomotive does not include documentation (although I manage to start it up) and is used in the activities of the Testovaci route, among others.

I would appreciate any help regarding the commands for using the Mirel system on the ŽSSK 350 locomotive. I know that the +, - and Enter keys on the numeric keypad are used, but I can't make the figure 40 disappear on the Mirel screen of the cockpit and the locomotive stops immediately (showing the NZ5 message or similar). Sometimes it advances a few meters, but then the speed slows down and the locomotive stops. I don't know how to program the Mirel system to run with the locomotive! :oops:

Thanks in advance and a greeting from Spain.

Juan Manuel
Odpovědět